Op deze site vindt U informatie over het aanvragen van een octrooi op een uitvinding, in het bijzonder over de rol van de octrooigemachtigde daarin.

Patent aanvragen of octrooi aanvragen?

Sommigen hebben het over een patent,  anderen over een octrooi aanvragen.  Dit is hetzelfde. Eigenlijk is het woord octrooi in het Nederlands juist, maar het woord patent wordt ook heel veel gebruikt, en is volgens taaldeskundigen niet fout. Als U dus U een patent wilt aanvragen op uw idee, kijk dan eens op de pagina over octrooi aanvragen van octrooibureau Patenthuis.

Patenthuis is een bedrijf van octrooigemachtigden en kan U zeker helpen bij een octrooiaanvraag om uw uitvinding te beschermen.

molecuul

De octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is een gespecialiseerde jurist in octrooizaken, die tevens een technische opleiding heeft. Hij vertegenwoordigt U ten opzichte van de octrooiverlenende overheden en waarborgt uw belangen. Tevens is hij een onafhankelijk raadgever in octrooizaken.

Zonder een octrooigemachtigde zijn uw kansen op en geldig octrooi vrijwel nul, omdat er vele, deels conflicterende, eisen zijn waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen, er beperkingen zijn aan de aanpassingen en argumenten die U mag indienen en er een groot aantal deadlines in de gaten gehouden moeten worden.

Bij het begin van het octrooiaanvraagsproces geeft de octrooigemachtigde U advies, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • het eigendom van de uitvinding (werknemer/werkgever!)
  • of de uitvinding wel materie betreft die voor octrooiering in aanmerking komt
  • of het wel verstandig is om een octrooi aan te vragen
  • welke procedure voor U, gezien uw omstandigheden, het meest optimaal is.

Verder schrijft de octrooigemachtigde de octrooiaanvraag voor U. Dit is wellicht de belangrijkste stap in het hele proces. Een goed geschreven aanvraag verhoogt uw kansen op een sterk octrooi, en ook op een soepele, snelle, en dus minder dure, procedure. Een slecht geschreven aanvraag kan later niet meer rechtgezet worden

Ook zijn er rond de indiening een aantal formaliteiten waaraan voldaan moet worden. De octrooigemachtigde regelt dit allemaal voor U.

Een betrouwbare en betaalbare octrooigemachtigde vindt U bij Patenthuis in Turnhout.

Gedurende de examinatie laat de onderzoeker van het Europees octrooibureau zijn bezwaren weten. Uw octrooigemachtigde weet hoe hierop te antwoorden, in overeenstemming met de wet en zonder uw octrooi teveel in te perken. Hij schrijft dan ook de argumentatie in de verweerschriften die naar het Europees octrooibureau gaan en past indien nodig de aanvraagtekst aan.

Aan het eind van de examinatie komt hopelijk de goedkeuring. De octroogemachtigde regelt alle formaliteiten daaromtrent en zal U ook adviseren met betrekking tot landenkeuzes.

Het kan gemakkelijke 3 tot 5 jaar duren, en soms wel langer, voordat een octrooiverleningsprocedure tot zijn einde komt. Toch geniet U ook gedurende deze tijd (in ieder geval na publicatie van uw octrooiaanvraag) van voorlopige bescherming.

Jaarlijks moet er een instandhoudingstaks betaald worden. U octrooigemachtigde zal, in principe, voor de betaling hiervan zorgdragen, afhankelijk van uw instructies.

Indien U na toekenning vragen heeft, bijvoorbeeld of een concurrent inbreuk maakt of niet op uw octrooi, en wat U in een dergelijk geval kunt doen, kunt U ook bij uw octrooigemachtigde terecht.

Het kan voorkomen dat er een oppositie wordt ingediend tegen uw octrooi. Dan dient U het octrooi verdedigen in een juridische procedure. Ook hiervoor is de octrooigemachtigde de aangewezen persoon.

Op deze pagina vindt U nog tips om  de kosten van een octrooigemachtigde te beperken.