Zowel om te weten welke octrooien/aanvragen er reeds zijn, als ook om te weten of uw octrooiaanvraag wel nieuw is, kunt U databanken raadplegen. De grootste gratis databanken zijn Espacenet en Google Patents.

Hierbij is het nuttig het verschil tussen een octrooi en een een octrooiaanvraag aan te geven.

Een octrooiaanvraag, is zoals het woord al zegt, de aanvraagtekst die dient om te proberen een octrooi te krijgen. De octrooiaanvraag wordt door de overheid gepubliceerd. Er zijn grofweg drie soorten :

  • Octrooiaanvragen die tot een octrooi hebben geleid
  • Octrooiaanvragen die niet tot een octrooi hebben geleid
  • Octrooiaanvragen die nog hangend zijn, zodat het nog niet zeker is of er een octrooi uit voortkomt.

Een octrooi, oftewel patent, is wat daar, eventueel na wijzigingen, uit voorkomt. Ook het octrooi wordt gepubliceerd.

Dat betekent dus dat U twee soorten documenten kunt tegen komen: Toegekende octrooien en octrooiaanvragen (waarvan pas na nader onderzoek duidelijk kan worden of ze wel of niet toegekend zijn). Het staat duidelijk op een document dat U via de bovengenoemde kanalen vindt aangegeven of het een aanvraag of een octrooi betreft, meestal op de eerste pagina bovenaan.

Om te beoordelen of een uitvinding nieuw en inventief is moet gekeken worden naar alles wat publiek bekend was op dag voor de indiening. Dit betekent dus dat alles wat in eender welke octrooiaanvraag staat, en trouwens ook al het andere dat op welke manier dan ook publiek bekend was op die datum, schadelijk kan zijn voor het krijgen van een octrooi op uw aanvraag.

Als U daarentegen wil weten of U inbreuk pleegt dient U voornamelijk naar de toegekende octrooien te kijken (en ook naar de aanvragen die nog hangende zijn) en dan vooral naar de conclusies (claims) daarvan. Die definiƫren waar de aanvrager/octrooihouder bescherming voor vraagt, dan wel heeft gekregen. Datgene mag U dan niet namaken. Alles wat anders is dan in de claims, wordt niet door dat betreffende octrooi beschermd.

Voor een goede beoordeling moet U er ook nog rekening mee houden dat vele toegekende octrooien niet meer geldig zijn en dus geen belemmering kunnen zijn voor uw activiteiten. Een octrooi is maximaal 20 jaar geldig,op voorwaarde dat de octrooihouder jaarlijks taksen betaalt.

Ook moet U er rekening mee houden dat octrooien geografisch beperkt zijn. Een US octrooi kan alleen voor uw activiteiten in de US van belang zijn, niet voor uw activiteiten in Europa, en een Nederlands octrooi heeft alleen in Nederland effect, en niet in bijvoorbeeld Belgiƫ of Duitsland.

Meer informatie over opzoekingen!